Misja

Misja organizacji to jej podstawowy cel i sens istnienia, to wspólne wartości grupy osób, które utożsamiają się z nimi. Akceptacja wspólnie wyznawanych wartości nadaje życiu sens i właściwy kierunek działania, sprawia że człowiek czuje się potrzebny , ważny dla innych w łańcuchu życiowych zależności.

Misją naszej firmy jest stworzenia wspólnie lepszego jutra dla następnych pokoleń . Możemy to zrobić dbając w każdym obszarze naszej rzeczywistości o środowisko naturalne oraz realizując wyznawane przez nas wartości:

1. Szacunek do siebie, innych ludzi, otaczającego nas środowiska naturalnego, dbałość o każdy jego element ;
2. Jakość w działaniu zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej, przekładająca się na jakość oferowanych przez Spółkę usług;
3. Partnerstwo, dzięki któremu współistniejemy z innymi osobami w swoim środowisku, w domu , w pracy , z którymi tworzymy łańcuch wzajemnych relacji. Mając tę świadomość tworzymy relacje oparte na wzajemnej akceptacji i zrozumieniu .
4. Konsekwencja w działaniu, która powoduje, że małymi krokami możemy osiągnąć każdy cel, rozwijać się i spełniać marzenia.

W Grupie jest siła – dlatego …

„Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie.”

Arystoteles