Basen w Sulejowie

Budynek został wybudowany w standardzie pasywnym i w momencie powstania był pierwszym tego
typu obiektem oświatowym w Polsce! To, co także go wyróżnia spośród innych tego typu budynków,
to jego demonstracyjność. Basen w Sulejowie ma system opomiarowania, sterowania i demonstracji
zużycia energii. Bilans energetyczny oraz oszczędności, które daje technologia pasywna można
zobaczyć na tablicy w holu głównym basenu.
 
Dzięki technologii pasywnej zredukowane zostały koszty funkcjonowania basenu przy jednoczesnym
podwyższeniu trwałości newralgicznych miejsc obiektu. Jest to kluczowe, ze względu na charakter
obiektu, w którym występują różnice temperatur i wysoka wilgotność.
 
Budynek jest typowym obiektem basenowym z zapleczem szatniowo-sanitarnym, holem wejściowym,
komunikacją oraz dodatkowymi pomieszczeniami. W budynku zadbano także o odpowiednią akustykę
wnętrz oraz przystosowano do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.