Obiekty medyczne

W swoim portoflio posiadamy również realizację takich inwestycji jak  budowy lub przebudowy obiektów medycznych. Zakres wykonywanych przez nas prac jest indywidualny dla każdego z obiektów i zazwyczaj obejmuje prace takie jak: poprawę efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie energii odnawialnej, instalacji fotowoltaicznej, termomodernizacje, montaże instalacji solarnej, prace sanitarne, elektryczne, gazy medyczne, dostawę oraz montaż sprzętu medycznego, instalację central wentylacyjnych, agregaty wody lodowej z instalacją chłodu, instalacje gazowych pomp-ciepła w systemie kaskadowym, modernizacje instalacji oświetleniowej, a nawet systemy monitoringu całości zamontowanego układu. Prace budowlane związane są z przebudową systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z zastosowaniem technologii trigeneracji i odnawialnych źródeł energii, instalację CO i wod-kan aż po system sygnalizacji pożaru.