Modernizacje

Odnawialne źródła energii, zwane również OZE to najważniejsze technologie z którymi pracujemy od początków istnienia firmy i jakie stosujemy przy modernizacji lub budowie obiektów. Nasze doświadczenie zdobyte przy pracy z odnawialnymi źródłami energii pozwala nam na skuteczną identyfikację i rozwiązanie problemów związanych z ich implementacją i wykorzystaniem oraz analizę rentowności zastosowanych rozwiązań. W obszar tych działań wchodzą również zadania z zakresu energetyki przemysłowej, której celem jest zapewnienie niezawodnej oraz ekologicznej energii przy minimalnym negatywnym wpływie na środowisko. Kolejnym elementem są prace realizowane bezpośrednio dla mieszkańców gmin i polegają one na instalacji paneli PV, kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych i magazynów energii. Fotowoltaika zainstalowana nad parkingiem lub innym obszarem o dużej powierzchni  zapewnia ochronę przed słońcem i promieniowaniem UV jednocześnie generując energię elektryczną. W rezultacie naszych działań, możemy przyczynić się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w globalnym miksie energetycznym i dążenia do bardziej zrównoważonej przyszłości przy zapewnieniu kompleksowej usługi naszym klientom.