Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych

Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych to kolejna i jednocześnie największa inwestycja zrealizowana przez nas dla Instytutu Ogrodnictwa-PIB w Skierniewicach. Ten nowoczesny obiekt zlokalizowany jest w Skierniewicach przy ul. Rybickiego w kompleksie budynków laboratoryjnych. Inwestycja została zrealizowana w formule „zaprojektuj-zbuduj”, a prace budowlane trwały 12 miesięcy!! Budynek składa się z ponad 120 pomieszczeń, wyposażonych w […]

tytuł

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut dolore magna labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, smagna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet,