Hala Sportowa w Sierakowicach

Wybudowana w technologii pasywnej Hala Sportowa w Sierakowicach Prawych to jeden z
nowocześniejszych budynków pasywnych użyteczności publicznej w regionie.
Obiekt składa się z części parterowej (boisko) oraz piętrowej (zaplecze). Dzięki zastosowanym
innowacyjnym rozwiązaniom architektonicznym i technologicznym, obiekt gwarantuje ograniczenie
strat ciepła i zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych.