Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

W ramach zadania  w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie wykonano przebudowę systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z zastosowaniem technologii trigeneracji i odnawialnych źródeł energii.