Gminne Przedszkole w Rogowie

Budynek Gminnego Przedszkola w Rogowie wybudowany w technologii pasywnej był jednym z pierwszych tak nowoczesnych budynków w województwie łódzkim.

Obiekt powstał w formule „zaprojektuj-wybuduj” dzięki której to wykonawca inwestycji spełnia oczekiwania inwestora – zarówno te technologiczne jak i architektoniczne.

Nowoczesne budynek przedszkola spełnia standardy obiektu pasywnego dzięki zastosowaniu pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej, a także wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz systemowi BMS.

Grupa Ekoenergia oprócz wybudowania obiektu odpowiedzialna była także za zagospodarowanie terenu wokół przedszkola oraz wyposażenie budynku w niezbędną infrastrukturę.