Urząd Gminy w Wartkowicach

Budynek Urzędu Gminy to inwestycja w standardzie pasywnym, charakteryzująca się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię na energię cieplną, dzięki m.in. zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.

Zakres prac, oprócz samej budowy obiektu obejmował także wykonanie niezbędnych przyłączy do budynku, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym oraz zagospodarowanie terenu: ciągi komunikacyjne piesze i jezdne, parkingi, elementy małej architektury, oświetlenie zewnętrzne, trawniki, nasadzenia.