Oczyszczalnia Ścieków w Mokrej Prawej

Zakres prac projektowych obejmował przede wszystkim: budowę nowych obiektów oraz przebudowę, rozbudowę i remont części istniejących obiektów wraz z wykonaniem sieci międzyobiektowych: wodociągowych, sanitarnych, deszczowych, ciepłowniczych, technologicznych światłowowdowych, elektrycznych i AKPiA z drogami i placami wewnętrznymi. Działania obejmowały także wykonanie systemu sterowania i wizualizacji SCADA wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Wykonana przez Grupę Ekoenergia innowacyjna instalacja umożliwi odzyskiwanie ciepła ze ścieków. Jest to zdecydowanie aktualny trend rozwojowy w dziedzinie pozyskiwania ciepła i troski o ekologię.